لوگو دکتر گیتی قیاسی

بایگانی ابتلا به آندومتریوز

آندومتریوز در زنان
سلامتی

آندومتریوز قابل درمان است؟

آندومتریوز یکی از بیماری های شایع و دردناک در میان زنان می باشد که از هر 10 زنی که در سنین باروری از 15-49 سال