لوگو دکتر گیتی قیاسی

بایگانی اهمیت زایمان طبیعی

اهمیت زایمان طبیعی
زایمان طبیعی

اهمیت زایمان طبیعی

اهمیت زایمان طبیعی در این بخش به بیان تأثیر فواید زایمان طبیعی برای مادر می‌پردازیم. از زمانی که مادران متوجه می‌شوند که باردارند افکار مختلفی