لوگو دکتر گیتی قیاسی

بایگانی برداشتن رحم ضروری

Who needs a hysterectomy?
سلامتی

برداشتن رحم برای چه اشخاصی نیاز است؟

برداشتن رحم چه موقع ضروری است؟ یکی از آخرین اقداماتی که برای درمان بیماری انجام می‌شود، برداشتن رحم است که البته مانند بسیاری از بیماری‌های