لوگو دکتر گیتی قیاسی

بایگانی تاریخچه سزارین

تاریخچه سزارین
زایمان

تاریخچه سزارین

تاریخچه سزارین همانطور که می دانید سزارین یکی از روش های زایمان است که در آن با عمل جراحی شکمی نوزاد به دنیا می آید.