لوگو دکتر گیتی قیاسی

بایگانی تست پاپ اسمیر

هدف از انجام پاپ اسمیر چیست؟

پاپ اسمیر نوعی آزمایش برای خانم‌هاست که برای تشخیص سرطان دهانه رحم انجام می‌شود. در این آزمایش، سلول‌ها از دهانه رحم جمع‌آوری می‌شود. دهانه رحم،