لوگو دکتر گیتی قیاسی

بایگانی تعیین جنسیت با iui

iui
زایمان

آیا iui عوارض دارد؟

امروزه افراد بسیاری برای درمان ناباروری خود روش های مختلفی را به کار می برند.یکی از این روش ها برای درمان ناباروری استفاده از روش iui