لوگو دکتر گیتی قیاسی

بایگانی تفاوت چسبندگی رحم با چسبندگی لگن

چسبندگی رحم
سلامتی

تفاوت چسبندگی لگن با چسبندگی رحمی

برای شناخت تفاوت چسبندگی لگن با چسبندگی رحم ابتدا باید توضیح مختصری درباره هر کدام از این بیماری بدهیم.قسمت داخلی رحم مانند یک بادکنک است