لوگو دکتر گیتی قیاسی

بایگانی تلقیح داخل رحمی اسپرم

تلقیح داخل رحمی اسپرم
زایمان

تلقیح داخل رحمی اسپرم یا iui چیست؟

به معنی تلقیح داخل رحمی اسپرم و یکی از روش‌های کمک باروری می‌باشد.  از کاربردهای آی یو آی  می‌توان به درمان نازایی به علل زیر اشاره