لوگو دکتر گیتی قیاسی
Search
Close this search box.

بایگانی جراحی زیبایی واژن

تنگ کردن واژن با پرینورافی

جراحی پرینورافی چیست؟ یکی از انواع جراحی زیبایی واژن جراحی پرینورافی است. پرینه یکی واژن فرانسوی است و در حقیقت این ناحیه بین قسمت ورودی

جراحی زیبایی زنان
دسته بندی نشده

هزینه جراحی زیبایی زنان

امروزه با پیشرفت تکنولوژی می توان گفت کمترین بیماری و یا مشکلی بدون درمان مانده است ، جراحی زیبایی زنان نیز جز این دسته است.این