لوگو دکتر گیتی قیاسی

بایگانی جلوگیری از نازایی

افزایش نازایی
درمان نازایی

علت افزایش نازایی

آلودگی محیط دلیل مهم افزایش نازایی دلایل نازایی و ناباروری بسیار زیاد هستند.آلودگی‌های محیطی را می توان یکی از مهم ترین علت افزایش نازایی دانست

جلوگیری از نازایی
درمان نازایی

جلوگیری از نازایی

نازایی چطور پیش می‌آید؟ در حدود 15 تا 20درصد زوج‌ها به نازایی مبتلا می‌شوند. شیوع نازایی در گذشته 10درصد بود اما به‌تازگی افزایش یافته است.