لوگو دکتر گیتی قیاسی

بایگانی جلو گیری اورژانسی

جلوگیری از بارداری

پیشگیری از بارداری ناخواسته

برای پیشگیری از بارداری ناخواسته مصرف قرص ضد بارداری یکی از مناسب ترین راه های پیش رو است. در ادامه نکاتی را پیرامون جلوگیری از