لوگو دکتر گیتی قیاسی
Search
Close this search box.

بایگانی خطرات زایمان سزارین در دوران کرونا

خطرات زایمان سزارین در دوران کرونا
زایمان

خطرات زایمان سزارین در دوران کرونا

خطرات زایمان سزارین در دوران کرونا بارداری زمانی خاص و پر از هیجان و انتظار است. ولی برای مادران باردار شیوع بیماری کرونا، باعث شده