لوگو دکتر گیتی قیاسی
Search
Close this search box.

بایگانی خونریزی بعد از بستن لوله های رحمی

علائم بستن لوله های رحم
برداشت رحم

خونریزی بعد از بستن لوله های رحمی

بستن لوله های رحمی که به آن توبکتومی نیست گفته میشود یک راه عقیم سازی بانوان جهت جلوگیری دائم از بارداری است. برای خانواده هایی