لوگو دکتر گیتی قیاسی

بایگانی درد بعد از عمل کیست تخمدان

درد بعد از عمل کیست تخمدان | درمان کیست تخمدان
سلامتی

درد بعد از عمل کیست تخمدان

لاپاراسکوپی یک شیوه جدید جراحی در رشته زنان است که در چند سال اخیر خیلی از متخصصین از این روش برای درمان استفاده می کنند.