لوگو دکتر گیتی قیاسی
Search
Close this search box.

بایگانی درمان حاملگی خارج رحم

جلوگیری از حاملگی خارج از رحم

هنگامی که تخمک بارور شده در خارج از رحم کاشته شود، حاملگی خارج از رحم رخ می دهد. بارداری خارج رحمی غالباً در لوله رحمی