لوگو دکتر گیتی قیاسی

بایگانی درمان ناباروری به کمک iui یا تلقیح داخل رحمی

آی یو آی
زایمان

لقاح مصنوعی و بارداری به روش iui

باردار شدن، همیشه امری ساده و سهل الوصول نیست و بسیاری از بانوان ناگزیرند روش لقاح مصنوعی را برای بارداری انتخاب ‌کنند.  لقاح مصنوعیروشی است