لوگو دکتر گیتی قیاسی

بایگانی درمان نازایی به کمک لاپاراسکوپی

درمان نازایی به کمک لاپاراسکوپی
درمان نازایی

درمان نازایی زنان به کمک لاپاراسکوپی

از لاپاراسکوپی می‌توان برای پیدا کردن و درمان عارضه‌هایی نظیر کیست، چسبندگی، فیبروئید، آندومتریوز و عفونت استفاده کرد که ممکن است باعث ناباروری شده باشد.