لوگو دکتر گیتی قیاسی

بایگانی درمان کیست آندومترویز

کیست آندومترویز
عمل لاپاراسکوپی

علت ایجاد کیست آندومترویز چیست

یش از 10 میلیون زن در سراسر دنیا مبتلا به آندومتریوز هستند. آندومتریوز وضعیتی است که در آن پوشش دهانه رحم، به نام آندومتر، در