لوگو دکتر گیتی قیاسی
Search
Close this search box.

بایگانی راه های بستن لوله رحم

چگونگی بستن لوله های رحمی
جلوگیری از بارداری

بررسی ارتباط بستن لوله رحم و قاعدگی

بستن لوله رحم ، یک روش دائمی و تقریبا قطعی برای پیشگیری از بارداری است. زنان زیادی تصمیم به این کار می گیرند اما برخی، عوارض جسمانی