لوگو دکتر گیتی قیاسی
Search
Close this search box.

بایگانی زایمان طبیعی در آب

زایمان طبیعی در آب
زایمان طبیعی

زایمان طبیعی در آب

زایمان در آب چیست؟ زایمان در آب از جمله روش‌های کمکی در زایمان طبیعی است که باعث می‌شود مادران با احساس درد و فشار کمتر