لوگو دکتر گیتی قیاسی

بایگانی سندرم تخمدان

دلیل نازایی در زنان
درمان نازایی

شش دلیل نازایی در زنان

دلیل نازایی در زنان بسیار  متفاوت است. بیماری‌های زمینه‌ای مشکلات رحم و کیست تخمدان یا اختلالات هورمونی می‌تواند منجربه نازایی زن شود. بیشتر زنانی که