لوگو دکتر گیتی قیاسی

بایگانی علت خونریزی بعد از عمل لابیا

خونریزی بعد از عمل لابیا

در عمل لابیاپلاستی نامتقارن بودن لابیای کوچک برطرف می شود و در صورتی که سایز لابیاها بزرگ باشد قسمت های اضافه بریده می شود و