لوگو دکتر گیتی قیاسی

بایگانی عمل باز

عمل لاپاراسکوپی
عمل لاپاراسکوپی

عمل لاپاراسکوپی بهتر است یا جراحی باز؟

عمل لاپاراسکوپی اغلب برای شناسایی و تشخیص منبع درد لگن یا شکم مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش معمولا زمانی انجام می‌شود که روش‌های غیر