لوگو دکتر گیتی قیاسی

بایگانی عمل پانکچر چیست

عمل پانکچر چیست؟

روش درمان ناباروری ای وی اف (IVF) دارای مراحل مختلفی است که عمل پانکچر یا تخمک کشی، یکی از آن مراحل می باشد. طی عمل