لوگو دکتر گیتی قیاسی

بایگانی عوارض عمل لابیاپلاستی

لابیاپلاستی
زیبایی

مزایا و عوارض عمل لابیاپلاستی

عمل لابیاها بر روی لبه های دستگاه تناسلی انجام می شود ، بخش های اضافی لابیاها رو جراح لابیاپلاستی با توجه به نوع لابیا با روشهای مختلفی