لوگو دکتر گیتی قیاسی
Search
Close this search box.

بایگانی عوارض چسبندگی رحم

عوارض چسبندگی رحم

  عوامل زیادی می‌توانند باعث چسبندگیی های لگنی شوند. یکی از عواملی که باعث چسبندگی و انسداد لوله‌های رحمی می‌شود، عفونت‌ است. عفونت‌ به واسطه