لوگو دکتر گیتی قیاسی

بایگانی لابیاپلاستی با لیزر بهتر است یاجراحی

آندومتریوز
زیبایی

لابیاپلاستی با لیزر بهتر است یاجراحی

لابیاپلاستی برای بانوانی انجام می شود که معمولا لابیا مینورهای بزرگی دارند و در موارد شدیدتر لابیاها به قدری بزرگ هستند که افراد نمی توانند لباس