لوگو دکتر گیتی قیاسی

بایگانی لابیاپلاستی با لیزر

آندومتریوز
زیبایی

لابیاپلاستی با لیزر بهتر است یاجراحی

لابیاپلاستی برای بانوانی انجام می شود که معمولا لابیا مینورهای بزرگی دارند و در موارد شدیدتر لابیاها به قدری بزرگ هستند که افراد نمی توانند لباس