لوگو دکتر گیتی قیاسی

بایگانی لاپاراسکوپی کیست تخمدان

لاپاراسکوپی کیست تخمدان
عمل لاپاراسکوپی

عمل لاپاراسکوپی کیست تخمدان

تخمدان‌ها دو عضو کوچک در دو طرف رحم هستند که هورمون‌های استروژن که موجب قاعدگی می‌شود را تولید می‌کنند. هر ماه، تخمدان‌ها تخمک آزاد می‌کنند.