لوگو دکتر گیتی قیاسی

بایگانی متخصص زنان زایمان نازایی

عوارض چسبندگی رحم

  عوامل زیادی می‌توانند باعث چسبندگیی های لگنی شوند. یکی از عواملی که باعث چسبندگی و انسداد لوله‌های رحمی می‌شود، عفونت‌ است. عفونت‌ به واسطه

کولپوسکوپی چیست؟

  کولپوسکوپی یک روش تشخیص بیماری برای شناسایی سرطان دهانه رحم است. در این روش، پزشک با استفاده از دستگاه کولپوسکوپ (که مجهز به یک