لوگو دکتر گیتی قیاسی

بایگانی مراقبت های قبل از iui

تلقیح داخل رحمی اسپرم
زایمان

مراقبت های قبل از iui را بدانید

تلقیح داخل رحمی (IUI) یکی از درمان‌های ناباروری است که در آن اسپرم داخل رحم زن قرار داده می‌شود تا به این ترتیب عمل لقاح تسهیل شود. هدف