لوگو دکتر گیتی قیاسی

بایگانی هدف از انجام واژینوپلاستی

واژینوپلاستی
زیبایی

واژینوپلاستی

واژینوپلاستی از شایع ترین و رایج ترین اعمال جراحی زیبایی زنان است که روزانه بر محبوبیت آن افزودن می شود ؛ البته توجه داشته باشید