لوگو دکتر گیتی قیاسی
Search
Close this search box.

بایگانی همه چیز راجع به پولیپ رحم

همه چیز راجع به پولیپ رحم

    پولیپ رحم به توده‌هایی گفته می‌شود که روی دیواره‌های داخلی رحم رشد می‌کنند. پولیپ رحم معمولا خوش‌خیم است، اما اگر نادیده گرفته شود،