لوگو دکتر گیتی قیاسی

بایگانی چسبندگی رحم

عوارض چسبندگی رحم

  عوامل زیادی می‌توانند باعث چسبندگیی های لگنی شوند. یکی از عواملی که باعث چسبندگی و انسداد لوله‌های رحمی می‌شود، عفونت‌ است. عفونت‌ به واسطه

چسبندگی رحم
سلامتی

تفاوت چسبندگی لگن با چسبندگی رحمی

برای شناخت تفاوت چسبندگی لگن با چسبندگی رحم ابتدا باید توضیح مختصری درباره هر کدام از این بیماری بدهیم.قسمت داخلی رحم مانند یک بادکنک است