لوگو دکتر گیتی قیاسی
Search
Close this search box.

بایگانی ئکتر گیتی سید قیاسی

تشخیص نازایی با لاپاراسکوپی

امروزه لاپاراسکوپی بعنوان یک روش تشخیصی و درمانی کم تهاجمی در کنار سایر روشهای کمک باروری در درمان زوجهای نابارور اهمیت ویژه ای پیدا کرده