لوگو دکتر گیتی قیاسی

بایگانی ئکتر گیتی سید قیاسی

تشخیص نازایی با لاپاراسکوپی

امروزه لاپاراسکوپی بعنوان یک روش تشخیصی و درمانی کم تهاجمی در کنار سایر روشهای کمک باروری در درمان زوجهای نابارور اهمیت ویژه ای پیدا کرده