لوگو دکتر گیتی قیاسی
Search
Close this search box.

بایگانی بررسی کیست آندومترویز

کیست آندومترویز
عمل لاپاراسکوپی

علت ایجاد کیست آندومترویز چیست

یش از 10 میلیون زن در سراسر دنیا مبتلا به آندومتریوز هستند. آندومتریوز وضعیتی است که در آن پوشش دهانه رحم، به نام آندومتر، در