لوگو دکتر گیتی قیاسی
Search
Close this search box.

بایگانی زایمان با آی یو آی

آی یو آی
دسته بندی نشده

علت منفی شدن iui چیست؟

آی یو آی چیست : امروزه با توجه به تحقیقات به عمل آمده مشکل بسیاری از زوج ها در کشور ما، نازایی می باشد. روش های

آی یو آی
زایمان

iui برای چه کسانی انجام میشود؟

آی یو آی روشی کمکی برای باردار شدن است. در طول آی یو آی، پزشک اسپرم شسته شده ای را انتخاب کرده و داخل رحم