لوگو دکتر گیتی قیاسی
Search
Close this search box.

بایگانی شیردهی بعد از زایمان

از الف تا ی عمل سزارین
زایمان

از الف تا ی عمل سزارین

 از الف تا ی عمل سزارین که باید بدانید! جراحی سزارین روشی برای زایمان می باشد. در جراحی سزارین به بیهوشی موضعی برای پیشگیری از