لوگو دکتر گیتی قیاسی

بایگانی باردار شدن

دلایل جلوگیری از بارداری
جلوگیری از بارداری

دلایل جلوگیری از بارداری

دلایل جلوگیری از بارداری زناني که علاقه‌اي به بچه‌دار شدن ندارند، اغلب مورد انتقاد اطرافيان هستند اما آنها معمولا دلايل خاص و منطقي براي اين